October 8, 2012

After I weeded the beds I covered all the bare areas with leaves. I don't know if this is a good idea, but I'm hoping the leaves will rot down and enrich the soil for next year.
Efter att jag rensat bort allt ogräs täckte jag rabatterna med löv. Jag vet inte om det är en bra idé, men jag hoppas att löven ska ruttna ner och bidra till bättre jord inför nästa år. I'm told that Rosemary doesn't survive the Swedish winter, so I dug them up to keep indoors until spring.
Rosmarin gillar tydligen inte svenska vintrar, så jag har grävt upp mina för att ha innomhus tills i vår.

No comments: