October 26, 2012

And that's the end of the gardening year.
Och så var det slut med trädgården för iår.


No comments: