October 14, 2012
 I dug up the Dahlias to keep indoors during the winter.
Jag grävde upp Dahliorna för att förvara dom innomhus under vintern.


No comments: