October 26, 2012

And that's the end of the gardening year.
Och så var det slut med trädgården för iår.


October 26, 2012: The last harvest

The ground is frozen, and I have harvested everything that was left.
Årets sista skörd. Marken har frusit och jag har skördat allt som fanns kvar.October 17, 2012

Today I harvested the last pumpkins and the last kidney beans and broad beans. I'm still getting salad every day, and sweet peas once a week.
Idag skördade jag de sista pumporna, och de sista kidney- och bond bönorna. Jag har fortfarande gott om sallat och luktärter.
October 14, 2012
 I dug up the Dahlias to keep indoors during the winter.
Jag grävde upp Dahliorna för att förvara dom innomhus under vintern.


October 8, 2012

After I weeded the beds I covered all the bare areas with leaves. I don't know if this is a good idea, but I'm hoping the leaves will rot down and enrich the soil for next year.
Efter att jag rensat bort allt ogräs täckte jag rabatterna med löv. Jag vet inte om det är en bra idé, men jag hoppas att löven ska ruttna ner och bidra till bättre jord inför nästa år. I'm told that Rosemary doesn't survive the Swedish winter, so I dug them up to keep indoors until spring.
Rosmarin gillar tydligen inte svenska vintrar, så jag har grävt upp mina för att ha innomhus tills i vår.

October 7, 2012

A big harvest today, because frost is due this week.
En stor skörd idag p.g.a. frostvarning.

 Mint and sage.
Mynta och salvia.
 Parsley and lovage.
Persilja och libsticka.
 Oregano and lemon balm.
Oregano och citronmeliss.
 Chard, kale and a bag of lettuce.
Mangold, grönkål och en påse sallat.