September 23, 2012

This is how I'm storing all the herbs and spices I dried during the summer. I don't know if it's a good way to store them, but I hope they'll keep.
Så här förvarar jag alla kryddor och örter som jag torkat i sommar. Jag vet inte om det är ett bra sätt att förvara dom, men jag hoppas att dom håller sig.

No comments: