September 13, 2012

I'm very proud of the cabbages. They seem to be doing well. Perhaps I put these three a little too close?
Jag är mycket stolt över mina kålväxter. De verkar trivas bra här. Kanske satte jag dessa tre lite för nära varandra?
 These two red cabbages were planted out at the same time. One is doing well, and the other hasn't done anything at all. The plant on the right is a Valerian.
Dom här två rödkålarna planterade jag ut samtidigt. En trivs bra och den andra har inte vuxit en centimeter! Planten till höger är en Valeriana.

No comments: