September 29, 2012

Harvested the last courgettes, and the first pumpkin!
Sista sommarsquashen skördad, och första pumpan!


September 24, 2012
 I've made the pond look slightly more natural now, but I don't like that the pond-fabric is still visible.
Jag har gjort dammen lite mer naturlig nu, men jag gillar inte att man kan se dammduken.


September 23, 2012

This is how I'm storing all the herbs and spices I dried during the summer. I don't know if it's a good way to store them, but I hope they'll keep.
Så här förvarar jag alla kryddor och örter som jag torkat i sommar. Jag vet inte om det är ett bra sätt att förvara dom, men jag hoppas att dom håller sig.

September 13, 2012

I'm very proud of the cabbages. They seem to be doing well. Perhaps I put these three a little too close?
Jag är mycket stolt över mina kålväxter. De verkar trivas bra här. Kanske satte jag dessa tre lite för nära varandra?
 These two red cabbages were planted out at the same time. One is doing well, and the other hasn't done anything at all. The plant on the right is a Valerian.
Dom här två rödkålarna planterade jag ut samtidigt. En trivs bra och den andra har inte vuxit en centimeter! Planten till höger är en Valeriana.

September 12, 2012

Harvest of the day: Kidney beans, sugar snap peas, wax beans, broad beans, swede, courgettes, radishes and selery.
Dagens skörd: Kidneybönor, sockerärter, vaxbönor, bondbönor, kålrot, sommarsquash, rädisor och selleri.