August 19, 2012

 Time to fill the pond with water. It's looking very ugly at the moment, but the plan is to make it look natural for next year.
Dags att fylla dammen med vatten. Det ser väldigt fult ut just nu, men planen är att dammen ska se naturlig ut nästa år.

No comments: