August 17, 2012

 The well area is pretty much finished.
Området kring brunnen är klart för i år.

 I've finally dug out the pond.
Jag har äntligen grävt ut dammen.

No comments: