August 19, 2012

 Time to fill the pond with water. It's looking very ugly at the moment, but the plan is to make it look natural for next year.
Dags att fylla dammen med vatten. Det ser väldigt fult ut just nu, men planen är att dammen ska se naturlig ut nästa år.

August 17, 2012

 The well area is pretty much finished.
Området kring brunnen är klart för i år.

 I've finally dug out the pond.
Jag har äntligen grävt ut dammen.

August 16, 2012

Harvest of the day.
Dagens skörd.

August 2012

Here are some of the flowers I grew from seed:
Här är några blommorna som jag sått.
Aster:
 Dahlia:
 Vallmo:
 Blåklint:
 Solros:
 Rosenmalva:
 Lin:
 Luktärt:
 Krasse:
 Karpaterklocka:
 Riddarsporre:
 Ringblomma:
 Sommarslöja:
 Lupin:
 All flowers are very much appreciated by the insects.
Alla blommorna uppskattas mycket av insekterna.


August 14, 2012

This fellow was lurking in the horse manure.
Den här hittades i hästgödslet.

August 5, 2012 Still not finished with the well.
Fortfarande inte klar med brunnen.