July 2012, Garden Guests

Hopefully these two are helping me with pest conrtol in the garden.
Förhoppningsvis hjälper dom här gästerna till att hålla ohyran i trädgården under kontroll.

No comments: