July 16, 2012

Everything is growing very rapidly now, and many beds are overgrown with weeds.
Nu växer allt jättefort, och flera rabatter är övervuxna av ogräs.
 I made some steps leading from the well to the lower part of the garden.
Jag gjorde några trappsteg från brunnen ner till den lägsta delen av trädgården.


 A lot of weeding to be done...
Mycket ogräsrensning blir det..

No comments: