July 25, 2012

 The broad beans are coming on nicely.
Bondbönorna verkar trivas.

July 2012, Garden Guests

Hopefully these two are helping me with pest conrtol in the garden.
Förhoppningsvis hjälper dom här gästerna till att hålla ohyran i trädgården under kontroll.

July 17, 2012

A fresh salad from the garden every day!
Färsk sallat varje dag!

July 16, 2012

Everything is growing very rapidly now, and many beds are overgrown with weeds.
Nu växer allt jättefort, och flera rabatter är övervuxna av ogräs.
 I made some steps leading from the well to the lower part of the garden.
Jag gjorde några trappsteg från brunnen ner till den lägsta delen av trädgården.


 A lot of weeding to be done...
Mycket ogräsrensning blir det..