June 9, 2012

I start planting out the plants I've raised in pots, for example borage, pumpkins, asters, dahlias, cabbage, swedes. The azaleas are flowering. We bought some marigolds and petunias etc from a garden center.
Jag börjar plantera ut växterna som jag förkultiverat, t.ex. gurkört, pumpor, aster, dahlior, kål och kålrot. Azaleorna blommar för fullt. Vi köpte lite tagetes och petunior osv från en handelsträdgård.
No comments: