June 28, 2012

 It's been raining a lot, and things are growing very slowly. The weeds are doing quite well though.
Det har regnat mycket, och saker växer väldigt sakta. Ogräset trivs dock bra.

 I made a support for the sweet peas to climb later.
Jag tillverkade ett stöd som luktärterna kan klättra på sen.


 Still digging out the pond.
Jag gräver fortfarande ut dammen.

No comments: