June 16, 2012

I've planted out some more of my plants, but the garden still looks very empty.
Jag har planterat ut fler av mina växter, men trädgården ser ändå ganska tom ut...
 I chose sand for the paths, because it's easy to weed.
Jag valde att lägga sand i gångarna, för att det blir lätt att rensa bort eventuellt ogräs.

 Potatoes are doing well.
Potatisen tar sig.
I made a new bed for my winter squash.
Jag gjorde en ny rabatt åt mina vintersquash.
 This is where I'm working now. I'm planning to put a pond in this area.
Här jobbar jag nu. Jag planerar att göra en damm i det här området.

No comments: