June 30, 2012

The first potatoes!
Första potatisen!

June 28, 2012

 It's been raining a lot, and things are growing very slowly. The weeds are doing quite well though.
Det har regnat mycket, och saker växer väldigt sakta. Ogräset trivs dock bra.

 I made a support for the sweet peas to climb later.
Jag tillverkade ett stöd som luktärterna kan klättra på sen.


 Still digging out the pond.
Jag gräver fortfarande ut dammen.

June 16, 2012

I've planted out some more of my plants, but the garden still looks very empty.
Jag har planterat ut fler av mina växter, men trädgården ser ändå ganska tom ut...
 I chose sand for the paths, because it's easy to weed.
Jag valde att lägga sand i gångarna, för att det blir lätt att rensa bort eventuellt ogräs.

 Potatoes are doing well.
Potatisen tar sig.
I made a new bed for my winter squash.
Jag gjorde en ny rabatt åt mina vintersquash.
 This is where I'm working now. I'm planning to put a pond in this area.
Här jobbar jag nu. Jag planerar att göra en damm i det här området.

June 9, 2012

I start planting out the plants I've raised in pots, for example borage, pumpkins, asters, dahlias, cabbage, swedes. The azaleas are flowering. We bought some marigolds and petunias etc from a garden center.
Jag börjar plantera ut växterna som jag förkultiverat, t.ex. gurkört, pumpor, aster, dahlior, kål och kålrot. Azaleorna blommar för fullt. Vi köpte lite tagetes och petunior osv från en handelsträdgård.