May 8, 2012

This last week I've made these two beds, which aren't in the main garden area.
Senaste veckan har jag gjort dom här två rabatterna, som är utanför det andra trädgårdsområdet.

 I dug up the turf and moved it...
Jag grävde upp gräset och flyttade det...
 ...here:
...hit:
 In the main garden I've been focusing on getting the edge borders done, and filling the finished beds with soil.
Jag har försökt få klart de yttre kanterna av trädgården, och så har jag fyllt på jord i alla rabatter som är färdiga.

No comments: