May 7, 2012

It's now warm enough for my seedlings to be outdoors during the day.
Nu är det varmt nog för mina växter att stå ute på dagarna.

No comments: