May 26, 2012

The potatoes have started to come up.
Potatisen har börjat komma upp.

 I transplanted two spindly azaleas that were in an old flowerbed by the house.
Jag flyttade hit två azaleor som stod i en gammal rabatt vid huset.

 I'd like the well to be a main feature of the garden, so I'm digging it out.
Jag vill att brunnen ska synas och bli en del av trädgården, så jag håller på att gräva ut den.
 It feels like I've filled the wheelbarrow with roots a hundred times by now!
Det känns som jag fyllt skottkärran med rötter hundratals gånger nu!
This is where I make nettle and comfrey juice.
Här gör jag nässel coh vallört vatten.

No comments: