May 21, 2012

It's so warm and dry that I've had to water the seeds I've sown in the garden. Murre the cat is just making sure everything is done properly.
Det är så varmt och torrt att jag har varit tvungen att ha vattenspridaren på, för fröna jag sått på friland. Murre kontrollerar att allt går som det ska:

No comments: