May 18, 2012 The seating area is finished. My Dad helped me move the heaviest rocks.
Sittplatsen är klar. Jag fick hjälp av min pappa att flytta dom största stenarna.
 We collected some horse manure from the neighbour down the road.
Vi hämtade hästgödsel från grannarna.

No comments: