April 21, 2012

A lot of heavy work now- making borders out of stones, digging up roots and shifting soil.
Mycket tungt jobb nu- stenar ska flyttas, rötter ska grävas ut och jord ska köras hit.

 The stones stairs took a long time to make, but it was worth it!
Stentrapporna tog mycket tid att göra, men det var det värt!

No comments: