April 28, 2012

Finished the first couple of beds, and made this path at the highest point of the garden
De första rabatterna är nu klara, och så här avslutade jag stigen på trädgårdens högsta punkt
 The stairs are finished
Trapporna är klara

 The last bonfire- burning all the roots I dug out!
Sista brasan. Vi eldar upp alla rötter jag grävt ut.
 This is what I'm working on at the moment. It will be a place to put a garden bench or similar, with views towards the lake.
Det här jobbar jag med just nu. Det ska bli en sittplats med utsikt mot sjön.

April 21, 2012

A lot of heavy work now- making borders out of stones, digging up roots and shifting soil.
Mycket tungt jobb nu- stenar ska flyttas, rötter ska grävas ut och jord ska köras hit.

 The stones stairs took a long time to make, but it was worth it!
Stentrapporna tog mycket tid att göra, men det var det värt!

April 14, 2012

My seedlings have started to grow!
Mina frön har börjat gro!
April 7, 2012

Work grinds to a halt as winter returns.
Jag pausar arbetet på grund av snö...