March 4, 2012

The work begins. I had a lot of help clearing the area, cutting down shrubs and trees.
Arbetet börjar. Jag fick mycket hjälp med att rensa området och såga ner allt sly.


 One of many bonfires. A quick way of getting rid of all the twigs. I saved the ashes to use as fertilizer.
En av många brasor för att göra av med alla grenar. Askan sparade jag för att ha till gödning i landet. The well was once used for drinking water, but hasn't been used for years.
Brunnen användes förut till dricksvatten, men det var många år sen.

 This is how much wood we got out of the trees we cleared.
Så här mycket ved blev det av allt sly.

No comments: