March 30, 2012

In order to see what the layout of the garden will be I put down stones where I want the pathways to go.
För att kunna se hur var trädgårdens stigar kommer att vara har jag skissat upp dom med stenar.
No comments: