March 25, 2012

Still focusing on the area round the main entrance of the garden.
Fortsatt jobb med området kring ingången till trädgården.
No comments: