March 16, 2012

I have now spent four days working on the main entrance to the garden, shifting a lot of rocks and attempting to build a stone wall.
Nu har jag spenderat fyra dagar på det som ska bli huvudingången till trädgården. En hel del stenar har jag flyttat, som jag sen börjat bygga en mur av.


No comments: