March 12, 2012

I sow the first seeds of the year. I didn't but any new pots- these were all left behind by the previous owners.
Jag sår årets första frön. Dom förra ägarna hade lämnat en massa krukor, så jag behövde inte köpa några nya. Fröna är från Runåbergs.

No comments: