March 30, 2012

In order to see what the layout of the garden will be I put down stones where I want the pathways to go.
För att kunna se hur var trädgårdens stigar kommer att vara har jag skissat upp dom med stenar.
March 25, 2012

Still focusing on the area round the main entrance of the garden.
Fortsatt jobb med området kring ingången till trädgården.
March 16, 2012

I have now spent four days working on the main entrance to the garden, shifting a lot of rocks and attempting to build a stone wall.
Nu har jag spenderat fyra dagar på det som ska bli huvudingången till trädgården. En hel del stenar har jag flyttat, som jag sen börjat bygga en mur av.


March 12, 2012

I sow the first seeds of the year. I didn't but any new pots- these were all left behind by the previous owners.
Jag sår årets första frön. Dom förra ägarna hade lämnat en massa krukor, så jag behövde inte köpa några nya. Fröna är från Runåbergs.

March 4, 2012

The work begins. I had a lot of help clearing the area, cutting down shrubs and trees.
Arbetet börjar. Jag fick mycket hjälp med att rensa området och såga ner allt sly.


 One of many bonfires. A quick way of getting rid of all the twigs. I saved the ashes to use as fertilizer.
En av många brasor för att göra av med alla grenar. Askan sparade jag för att ha till gödning i landet. The well was once used for drinking water, but hasn't been used for years.
Brunnen användes förut till dricksvatten, men det var många år sen.

 This is how much wood we got out of the trees we cleared.
Så här mycket ved blev det av allt sly.