February 25, 2012: The Beginning

This is my project for the year- to make this overgrown neglected area into a beautiful productive garden.
Det här är mitt projekt för i år- att förvandla detta övervuxna snåriga område till en vacker och produktiv trädgård.